منتظریم

دَس رو دس گذاشتیم و منتظریم
که یکی بیاد و کاری بکنه
ما فقط به آسمون خیره شدیم
که خدا بیاد و یاری بکنه

کسی یادمون نداد محبتو
کسی یادمون نداده خنده رُ
همیشه به فکر بُرد و باختیم و
که تهش له بکنیم بازنده رُ

«کل زندگی ما شعاریه
هشتگِ چار فصلمون بهاریه
از تموم عشق و عاشقی فقط
رو تن درختا یادگاریه
وقت سلفی هممون می خندیم
اما دنیای ما گریه زاریه
حتی دنیا رُ به ما بِدَن بازم
ته حرفامون فقط نداریه»

همه دنیا رُ اگه آب ببره
چشمای ما رُ فقط خواب می بره
سر ماها دیگه باید چی بیاد؟
که دوتا چشمامون از خواب بپره

پا رو شونه های هم می ذاریم و
سرمون گرمه به کار این و اون
نسخه می پیچیم برای همدیگه
اما موندیم توی کار خودمون.

#مهدی_دمیزاده
لینک کانال تلگرام اشعار :
@MehdiDamizadeh
https://t.me/MehdiDamizadeh

197