درد دارد

*”درد دارد که خودم علت لبخند شوم
و دلم در همه حالات پر از غم باشد”
لابه لای همه ی جمعیتِ خنده به لب
پی لبخند کسی باشم و او کم باشد
شب به شب پر شوم از گریه و باریدن بغض
حسرتِ چشم من اما نمِ شبنم باشد
خم به ابرو که نمی آورم اما پُشتم
زیر بار غمِ دوری کسی خم باشد
خواستم داد شوم بلکه بگویم چیزی
کلماتم همگی مبهم و درهم باشد
حال من خیلی خراب است ولی می دانم
نوش داروی پس از رفتن تو، سم باشد
“دوستت دارم” و این جمله که می شد به تو گفت
مثل یک غده ی بدخیم به حلقم باشد.

#مهدی_دمیزاده

*”درد دارد که خودت علت لبخند شوی
و دلت در همه حالات پر از غم باشد”
*رسول احدی

لینک کانال تلگرام اشعار :
@MehdiDamizadeh
https://t.me/MehdiDamizadeh

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

321