حضرت بابا

قسم به حضرت بابا
به ذره های غرورش
شکسته های وجودش
در انتهای حضورش

قسم به خنده ی هر روز
قسم به خنده ی در تب
قسم به خالیِ جیبش
قسم به گریه ی هر شب

قسم به شرم نگاهش
کنار سفره ی خالی
که جان، بهای کمی نان
شود به قوتِ ریالی!

قسم به حضرت رنج و
به پینه پینه ی دستش
قسم به چین و چروک و
به فکر مرده پرستش!
به اینکه مرده ی خوشبخت
شود به لطفِ تصادف!
قسم به گریه ی مادر
قسم به چشم پر از پُف!

قسم به روح کبودش
به گور خوابیِ یک مرد
قسم به ضجه ی خواهر
قسم به واژه ی برگرد!

مهدی_دمیزاده
لینک کانال تلگرام اشعار :
@MehdiDamizadeh
https://t.me/MehdiDamizadeh

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111895کپی شد!
426