«مرگ تو و دلدادگی»

(آرمان رضایی زاده)

تو اومدی اما چه دیر! دلم پیشه یکی دیگن! حالت به وقت رفتن بود! حالا چه وقت اومدن!

نام اثر:«مرگ تو و دلدادگی»
ملودی و کلام:آرمان رضایی زاده

تو اومدی اما چه دیر
دلم پیشه یکی دیگن
حالت به وقت رفتن بود
حالا چه وقت اومدن
تو اومدی که چی بگی؟
بگی گذشته ها گذشت!
بگی اونی که من بودم
رفت و دیگه هم برنگشت!
نه دیگه خامت نمیشم
تلخی کامت نمیشم
بسمه هر چی کشیدم
دستی و رامت نمیشم
دیگه نمیتونم تو رو
باور کنم به سادگی
حال و هوات عوض شده
«مرگ تو و دلدادگی»
حالا برو که وقتشه
من و تو از هم وا بشیم
انگاری اصن نبودیم
نه «تو» بشم،نه «ما» بشیم
دیگه نمیتونم تو رو
باور کنم به سادگی
حال و هوات عوض شده
مرگ تو و دلدادگی

?سپاسگذارم از وقتی که میذارید و مطالعه میفرمائید.

https://www.academytaraneh.com/111879کپی شد!
427