قتل عام(شعرنو)

شاعر
نیازی به چاقو، سم
و یا طناب ندارد
هفت میلیارد جمعیت جهان هم به کنار
کافی ست
که خودکار و کاغذ باشد
اما “تو” نباشی
همین برای
قتل عام یک نفر کافی ست.

#مهدی_دمیزاده
لینک کانال تلگرام اشعار :
@MehdiDamizadeh
https://t.me/MehdiDamizadeh

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111878کپی شد!
55