دلم تنگه

دلم تنگِ چشمای تنگت شده!
که خیلی چیزا رُ می دیدی باهاش
همون که دقیق می شدن روی من
نمی شد که چیزی بذاری به جاش

دو تا تیله ی ریز آبی مثه
دو دریای محصور توی بلور
عمیق و دقیق و کمی هم خمار
درخشنده، گیرا مثه کوه نور

دلم تنگِ طوفان موهات شده
همونا که می بافتی آروم شَم
هموناکه دستامو با اشتیاق
مثه یه نهنگ سمتشون می کِشم

همون پیچ و تابِ به هم ربخته
که توشون چقد گم شدن عالیه
اگه حتی اونجا نفس کم بیاد
نفس تازه کردن عجب حالیه!

دلم تنگِ آغوش گرمت شده
فقط حجم خالی بغل می کنم
اگه تو با تنهایی شادی قبول
نبودت رُ با گریه حل می کنم.

#مهدی_دمیزاده

کانال تلگرام اشعار
@MehdiDamizadeh
@MehdiDamizadeh

https://www.academytaraneh.com/111646کپی شد!
395
۱
۱