وقتشه

وقتشه

وقتشه

عاشقی درد منه اگه کمه اگه زیاد
کاشکی یه جوری بشه سراغ قلب تو بیاد
وقتشه قلب تو به عشق من عادت بکنه
جوری که قلب منم بهت حسادت بکنه

وقتشه توی چشات عشق و ببینم تو نگات
من و بفهمی من وبفهمی
وقتشه من تو هوات نفس بگیرم با صدات
من و بفهمی من و بفهمی

تو که عاشقی نکردی نمیفهمی چی کشیدم
همه چیز من فدا شد تا به عشق تو رسیدم
دیگه راهی پیش روم نیس یا میمونی یا میمیرم
اینه حرف اخر من دل بده تا جون بگیرم

وقتشه توی چشات عشق وببینم تو نگات
من وبفهمی من وبفهمی
وقته من تو هوات نفس بگیرم با صدات
من وبفهمی من و بفهمی

بابک_آرمانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: