اضطراب

اضطراب

در من کلافه ، در من خلاصه این ، یه انتخاب بی هراسه...

اضطراب

تنها با من تنها در من این لحظه ها را باور کن

فردا با من فردا بی من این خاطرات را از سر کن

در من کلافه ، در من خلاصه ، این یه انتخاب بی هراسه

با من خطر کن ، با من گذر کن ، با من از بی من حذر کن

تو با سکوتت من با غرورم حتی وقتی از تو دورم

دست میکشم بر، جای خالیه تو، دوباره پر میشم از بیتابیه تو

ای داد ای دل ، وای ای دل ، سخت مشغول اضطرابم

سخت, سخت است ، رفته از دست ، سخت در مسیر ازدهامم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: