ترانه عاشقانه

سوء ظن

ترانه عاشقانه و احساسی که با صدای محسن صیادی عزیز منتشر شد.

سخته برام تحملش ، بگی ازم خسته شدی
به خاطر یه سوءظن ، یه اتفاق بی خودی
نمی شه باورم من و ساده فراموشم کنی
چجوری راحته برات که ترک آغوشم کنی
یه اشتباه داره تو رو می گیره از دستای من
آتیش نزن به زندگیم اینجوری ساده دل نکن
دَووم نمی یاره دلم ببینمت با دیگری
تازه نشستی به دلم نیومده میخوایی بری
یکی رو داری غیرِمن خدایی سخته باورش
من زیرِ آوارِ غمت زنده به گورم آخرش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

سوءظن
ترانه ی عاشقانه و احساسی
229