تجدیدنظر کن

به جرم عاشقی محکوم گشتم به تبعید از دل دریای تو

به جرم عاشقی محکوم گشتم به تبعید از دل دریایی تو بیا این بارو تجدید نظر کن که میترسم من از تنهایی تو میدونم مثل من تنهاترینی دلت درگیر دنیای کسی نیست رها کن قلبتو زنجیرو بشکن که سهم ما ز دنیا بی کسی نیست یه مردابه بدون تو دل من کویر خشکه که بارون ندیده از اون روزی که قلبم رو روبودی یه طعم تازه از دنیا چشیده بیا این بارو تجدید نظر کن کنار هم به فردا پل بسازیم منو تو فصل زیبای بهاریم بیا فردامونو از نو بسازیم تو که باشی زمستون هم بهاره کویرم تو دلش سبزه میکاره برای عشق ورزیدن به چشمات دل دریاییم دل کم میاره

به جرم عاشقی محکوم گشتم
به تبعید از دل دریایی تو
بیا این بارو تجدید نظر کن
که میترسم من از تنهایی تو

میدونم مثل من تنهاترینی
دلت درگیر دنیای کسی نیست
رها کن قلبتو زنجیرو بشکن
که سهم ما ز دنیا بی کسی نیست

یه مردابه بدون تو دل من
کویر خشکه که بارون ندیده
از اون روزی که قلبم رو روبودی
یه طعم تازه از دنیا چشیده

بیا این بارو تجدید نظر کن
کنار هم به فردا پل بسازیم
منو تو فصل زیبای بهاریم
بیا فردامونو از نو بسازیم

تو که باشی زمستون هم بهاره
کویرم تو دلش سبزه میکاره
برای عشق ورزیدن به چشمات
دل دریاییم دل کم میاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111602کپی شد!
444
۲