لحظه ی کوتاه

لحظه ی کوتاه

نمیشد با تو تنها شم برا یک لحظه ی کوتاه نمیشد از تو بردارم نگاه، آگاه و نا آگاه اگه دنیا به این زودی...

نمیشد با تو تنها شم

برا یک لحظه ی کوتاه
نمیشد از تو بردارم

نگاه، آگاه و نا آگاه

اگه دنیا به این زودی

تموم میشد برای ما
چرا اینقد وقت داشتیم

که فک کردیم به این رویا

اگه ما خیلی بد بودیم

توو این دنیای وارونه
با این سختی و کوتاهی

کسی پس خوب نمیمونه

اگه رفتیم خطر کردیم

اگه موندیم هنر کردیم
که از راهی که واداریم

نمیتونیم که برگردیم

قرار نیست که بهشت باشه

تموم سهم آدمها
اگه سهم تو کم باشه

میگیری بیشتر از غمها

اگه عشق تو سهمم شد

برام بس بود و خواهد بود
که حتی آخرین انسان

بمونم با تو و مردود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111565کپی شد!
365