تاس دل تو

تاس دل تو

رد شو از این آدمی که دنیاش اندازه آغوشِ خودش نیس دس از سرِ این دیوونه بردار وقتی امیدی دیگه بهش نیس

 

رد میشم از تو بدون تردید

تاس دل تو هر چی که باشه

به این دیوونه سیلی زدم تا

دلش از این خواب کهنه پا شه

رد میشم از تو بدون تردید

رد میشی از من ولی نمیری

با اینکه سایه ت کنار من نیس

منُ میخوای از خودم بگیری

رد شو از این آدمی که دنیاش

اندازه آغوشِ خودش نیس

دس از سر این دیوونه بردار

وقتی امیدی دیگه بهش نیس

رها کن این سایه رو که دستاش

دستای بارونُ جا می ذاره

گاهی آدم سایه شو یه لحظه

واسه همیشه تنها میذاره

رد میشم از تو حالا که داری

منُ با عکسات تنها میذاری

رد میشی از من ولی نمیری

با اینکه میگی دوسم نداری

 

https://www.academytaraneh.com/111563کپی شد!
413
۴
۱