چشمای کُردیِ تو

چشمای کُردیِ تو

بی سنگرم به وقت ِ/// چشمای کُردی تو/// حرفی بزن کنارم/// ای شعر من بهانه

بی سنگرم به وقت ِ

چشمای کُردیِ تو

حرفی بزن کنارم

ای شعر من بهانه

 

انگیزۀ طلوعی

شب، خواب تو، و با تو

آرامش غروبی

طغیانمو کرانه

 

چشمات که بسته باشن

خرداد و التهابه

خشکیِ صد کویرم

انصافه که نباری؟

 

لرزید قلب من با

چشمای کُردی ِ تو

اردیبهشت سبزی

آبانی ِ بهاری

(دانیار پناهی)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111556کپی شد!
345