چند ساله که میشناسمت

چند ساله که میشناسمت
اما نمی دیدم تورو
من تازه درکت کردم و
من تازه فهمیدم تورو

من تازه فهمیدم تو و
چشمای با احساستو
فرصت بدی از این به بعد
جونمو میدم واسه تو

انقدر عمیقی می تونی
توی چشات غرقم کنی
حوای من باش و بمون
شاید منو آدم کنی

حتی اگه پیدا نشه
احساست از تو صحبتت
عشقی که توی قلبته
گل می کنه رو صورتت

تو می درخشی توی جمع
تو از همه گیراتری
تو رو به روی آینه از
تصویرتم زیباتری

دیگه نمی خوام تا ابد
این عشق نابو پس بدم
واسه تماشا کردنت
یک لحظه رو از دس بدم

من تازه فهمیدم تو و
چشمای با احساستو
فرصت بدی از این به بعد
جونمو میدم واسه تو

انقدر عمیقی می تونی
توی چشات غرقم کنی
حوای من باش و بمون
شاید منو آدم کنی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111547کپی شد!
722