فقط نفس بکش

درسته فاصله
افتاده بینمون
منتظرم نذار، صدا بزن منو
گوشی توو دستمه
کافیه با صدات
بازم بهم بدی، احساسِ بودنو

چیز زیادی نیس
فقط نفس بکش
هیچی دیگه نگو، این تنها خواهشه
شاید ندونی که
برام شنیدنِ
نفس کشیدنت ، مثه نوازشه

مغناطیس صدات
میکِشه گوشمو!
میکشه قلبمو، انگار پیشمی
موسیقی صدات
رو موج بوسه هات!
حس میشه هر نفس، عشقِ همیشَمی

منتظرم نذار
گوشی توو دستمه
دلتنگی بسُّمه، چیزی بگو لطفاً
باشه قبوله خُب
حالا که ساکتی
فقط نفس بکش، نفس بده به من.

#مهدی_دمیزاده
کانال تلگرام:
@MehdiDamizadeh

https://www.academytaraneh.com/111512کپی شد!
250