سرزمین طلسم شده (شعرنو)

بره های احساسم در چمنزار نفرین شده خیال سر می برند علف های تازه قد کشیده را

بره های احساسم
در چمنزار نفرین شده خیال
سر می برند
علف های تازه قد کشیده را
زنگوله های طلایی
می خوانند با هم
افسانه های سرزمین طلسم شده را
از خواب پریدند پروانه ها
تا بگردند دنبال پیله
در میان ساقه های بی سر
به خواب رفتند ساقه های سبز
و صدای زنگوله
گرفتار شد در میان پیله ها
#بهروزقاسمی_رها

از این نویسنده بیشتر بخوانید: