آمده بود

گرچه ایستاد و کنارم نفسی تازه نمود
*”او فقط آمده بود از دل ما رد بشود”
گرچه کوتاه ولی با نفسش کاری کرد
نمره ی عاشقی اش در دل ما صد بشود

رد پایش همه ی قلب مرا پر کرده ست
آمد و رفت و نگاهم پی او در به در است
کوچه پس کوچه ی قلبم که پر از خاطره شد
شب به شب خانه نشینم و نگاهم به در است

به کجا می شود آخر بروم تا از تو
من بیابم رد پایی و نشانی، چیزی
تو تکاندی همه ی کُرک و پرم را در عشق
به گمانم که تو سَر سلسله ی پاییزی.

#مهدی_دمیزاده
*سجاد قوام

https://www.academytaraneh.com/111366کپی شد!
405
۵
۱