هوا

Bahman:
یه روزی یه روزگار
شهری بود شهری قشنگ
آسمونش آبی
سرزمینی رنگ رنگ

گرمی و صلح و صفا
هیزم اجاغامون
جیک جیک گنجشک و
قار قار کلاغامون

صدای بارون و باد
روح نواز و عالی بود
کوه آدم برفی
بازی باحالی بود

با چشای گریون
آقاجون اینو میگفت
آخه پیش دکترا
هیچ جوابی نشنفت

خداجون کاری بکن
نفسم در نمیاد
دیگه از غیر خودت
کاری بر نمیاد

آقاجون نفس زنون
برده بود دس به دعا
زمونه عوض شده
چی بود!؟؟ اما حالا!

یکی بود دوتا نبود
زیر گنبد کبود(آسمون تاریک)
شهر آلوده ی من
یه تلنبار پر دود

موتور و ماشینی و
کارخونه نوبری و
هوای درد و مریضی
بیماری هر وری و…

چرا آخه بچه ها
هوارو خراب کنیم
رویای شهر قشنگو
نقش بر آب کنیم

همگی دعا کنیم
باد بیاد، بارون بیاد
زمین و درخت و گل
طبیعت به جون بیاد

بهمن نوروزی
#کودک_نوجوان
ویژه عمو پورنگ_محله ی گل و بلبل
آسمون آبی، زمین پاک
حق همه ی ما بچه هاست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

824