ماه جین پوش

آی ماهِ جین پوشِ!
پنهون توو روسری!
هرجا بری همرات
تهرانو می بری

قدم زدن رُ باز
با من شریک شو!
منتظرن همه
حتی پیاده رو!

وقتی توو خونَتی
یه شهرِ متروکَه م
به هر چیزی غیر از
عشقِ تو مشکوکم

هر وخ کتونیتو
پوشیدی همراهت، تهران به راه افتاد!
آماده باش می دَن
که جین بپوشی و، زلفو بدی بر باد!

تو آخرین مُدی
از عشقِ سُنتی!
ماه پیشِ تو شده
یه چیزِ زینتی

می رقصه بی دلیل
با ساز تو دنیا
شهرو به هم بریز!
آی آخرین رویا!

آی ماه جین پوشم
آغوشمو تن کن!
ابری که اینجا نیس
دستامو پیرهن کن!

هر وخ کتونیتو
پوشیدی همراهت، تهران به راه افتاد!
آماده باش می دَن
که جین بپوشی و، زلفو بدی بر باد!

#مهدی_دمیزاده

https://www.academytaraneh.com/111236کپی شد!
224