بانو ی من

ای عشق من بانوی من

که صاحب قلب منی

ممنونم از تو که مدام

به قلب من سر میزنی

 

چن ساله پیش که قلبتو

به قلب من پیوند زدی

ازاون زمان با هرنگاه

به روی من لبخند زدی

 

بختم چه خوش بود که یه دل

داشتی زدیش به نام من

بال زد پرنده ی دلت

اومد نشست رو بام من

 

ممنونم از  خدا که خواست

به همدیگه محرم بشیم

توو یک مسیر از عمرمون

منو تو یار هم بشیم

 

ای عشق من بانوی من

ای نوگل خوشبوی من

ای که زده عطر تنت

طعنه به عطر یاسمن

 

حظ میکنم حال خوشه

هر لحظه ی سال منی

توو کوچه های زندگی

با من تو پرسه میزنی

 

ای عشق من بانوی من

دیوونه وار دوس دارمت

روی چشام جا داریو

روی چشام میذارمت

 

بختم چه خوش بود که یه دل

داشتی زدیش به نام من

بال زد پرنده ی دلت

اومد نشست رو بام من

 

ممنونم از خدا که خواست

به همدیگه محرم بشیم

توو یک مسیر از عمرمون

منو تو یار هم بشیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: