لامپ بی تصویر

تصویر نویسی

می شْکنم لامپِ بی تصویرو!
وقتی فقرمون سوژه میشه
واسه ما نه، واسه بعضیا هم
پر فروش ترین فیلمه توو گیشه

جایزه پشت جایزه دائم
از نداریِ ما پول می سازن
هر چقدرم که بدتریم، بهتر!
اونا دنبال سوژه ی تازَه ن

«مشتری های هر دردیم و… کات
مُردنو زندگی کردیم و… کات
از مسیرِ سمتِ بدبختیمون
حق نداریم که برگردیم و… کات»

خون ما می ریزه تا که بشه
رنگ فرشای قرمز ِ اکران
زجر ما چقد تماشائیه
روی پرده های کل جهان

هر چیو که رو پرده می بینی
مرگو هر روز زندگی کردنه
ما همه سیاهی لشکریم و
آخر فیلم کارمون مُردنه…

#مهدی_دمیزاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111197کپی شد!
265