ترانه

اقیانوس آتیش

نگاهت می کنم حالم عوض میشه مگه این قلب عاشق، کندن از عشق تو حالیشه؟ چه جوری زنده باشم بی تو وقتی که به جای قلب توی سینه م یه اقیانوس آتیشه

نگاهت می کنم
حالم عوض میشه
مگه این قلب عاشق، کندن از عشق تو حالیشه؟
چه جوری زنده باشم بی تو وقتی که
به جای قلب توی سینه م
یه اقیانوس آتیشه؟

نگام کن
بدون تو طاقت ندارم
کنارم نباشی
واسه زنده موندن
هوا کم میارم
تو هستی خدا تو هوامه
تو رو دوست دارم
تو رو دوست دارم

……..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: