تردید

تردید

دچارم کن به این تردید

دچارم کن به این تردید
که من عاشقترم یا تو
همش درگیر تشویشم
نگیره هیچکسی جاتو
همش روزای تکراری
داره من رو عذاب میده
به جرم دیدن چشمات
دلم داره حساب میده
تو میدونی که من دارم
یه نقطه ضعف تو وجودم
تو همون نقطه‌ی ضعفی
من اینو مطمئمن بودم
ببار بارون به شهری که
همه درگیر تلقینن
یقیننا مطمئن هستن
که عشقشون می‌بینن
سکوت تو سقوطم شد
بیا عشقم صدایم کن
از این روزای تکراری
بیا عشقم رهایم کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: