کودکانه

اسبم خوابه هیس و هیس!

ترانه کودکانه

-«نی نیِ قندی قندی
اسبتو کجا می بندی؟

+پشت گُلای نرگس»
چاغاله بادومِ نارس

همونجا که قشنگه
زرد و طلایی رنگه

همونجا که ماما جون
هست کنار بابا جون

اسب چوبیم تنها نیس
می خواد بخوابه، هیس، هیس!

– شهدِ عسلم، مو وز وز
«دردتو نبینم هرگز»

الهی زنده باشی
سالم و ساده باشی

الهی دور از هر بد
عزیز باشی تا ابد

#فرزادجهانبانی

— بخش هایی از ترانه که داخل گیومه است برگرفته از اشعار فورکلور کودکانه فارسی است از شاعری ناشناس

https://www.academytaraneh.com/111159کپی شد!
1345
۱