شعر کودکانه

به به ببین چه گاوی

چه گاو خوب و نازی

با اون دم درازش

میخواد بره به بازی

 

آهای گاو کوچولو

که روو تنِ تو خالِ

موقع گشت و بازی

بپا نری تو چاله

 

چه دوست خوبی داری

یه بچه فیل خوشرو

رد میشین از رو چشمه

از این سو و به اون سو

 

گاهی که غصه داری

یه گوشه ای میشینی

فیل کوچولو میادو

خنده هاشو میبینی

 

بهش میگه دوست من

نشین توو فکر و غصه

وقتی که من باهاتم

تنهایی دیگه بسه

 

چه خوبه که همیشه

یه چیزی رو بدونید

که توو و غم و توو شادی

کنار هم بمونید

 

#افسانه_شاکری

#کودکانه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: