ای عشق

ای عشق

ای عشق بگو چرا تو با من سردی
دنبال همه به غیر من می گردی

ای عشق مگر دل تو با من قهرست
کام منِ بیچاره ز دستت زهرست

جانا تو به قلب نیمه جانم جان ده
حال منِ دل شکسته را سامان ده

چندیست به دنبال تو سرگردانم
در آرزوی رسیدنت می مانم

دیوانه شدم ز دستِ دل، دیوانه
ای عشق نجاتم ده از این ویرانه

#سمیه_مردانی

https://www.academytaraneh.com/111139کپی شد!
454