ترانه

بزن بارون

بزن بارون بزن آروم
بزن روی سنگای خیابون
بزن روی خاطراتم با اون
روی چشمای منتظره ایوون

بزن بارون بزن بی وقفه
ندارمش اخه دیگه اون رفته
نبودنش واسه من سخته
بزن آروم شده از این دل خسته

بزن بارون بزن که من خستم
بزن اروم که من شکستم
دیگه اون نیست مونده تنها دستم
بزن بارون بزن که من خستم

بزن بارون بزن که من خستم
بزن اروم که من شکستم
دیگه اون نیست مونده تنها دستم
بزن بارون بزن که من خستم

نم نم بارون توی کوچه و خیابون
صدای بارون میاره یادم خاطره هامون
غمه بارون غمه چشمات توی عکسی که ازت جا موند
عزیزم غمه چشمات واسه من تو برو با اون

بزن بارون بزن بی وقفه
ندارمش اخه دیگه اون رفته
نبودنش واسه من سخته
بزن آروم شده از این دل خسته

بزن بارون بزن بی وقفه
ندارمش اخه دیگه اون رفته
نبودنش واسه من سخته
بزن آروم شده از این دل خسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: