برگ پاییزی

چه روزای غم انگیزی
عجب بارون یکریزی
من از شاخه جدا موندم
مث برگای پاییزی

لگدمال تموم عابرای این خیابونم
من این افتاده حالی رو به رفتار تو مدیونم

واسه من باورش سخته
تا این اندازه خونسردی
منو تو اوج دلتنگی
از آغوشت جدا کردی

مث برگای پاییزی
منم بازیچه ی بادم
اونا از شاخه افتادن
من از چشم تو افتادم

«نمردم بی تو با این که
بهت وابستگی دارم
هنوز انگیزه ی کافی
برای زندگی دارم»

اگه این معنی عشقه
دلم میخواد که تنها شم
بریدم از همه میخوام
یه مدت تو خودم باشم

یه برگ خشکم این روزا
خیابونا رو می گردم
بهاری هم اگه باشه
پیش تو برنمی گردم

«نمردم بی تو با این که
بهت وابستگی دارم
هنوز انگیزه ی کافی
برای زندگی دارم»

#بابک_سلیم_ساسانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: