منو ببین

بعضی از آدما رُ که از دور نگاه کنی می بینی دارن داد و بیداد و می کنن و به در و دیوار می زنن و ازشون می ترسی… اما وقتی می ری نزدیک و نزدیک تر می بینی یه موجود بی پناهه که فقط داره میگه: منو هم ببینین، بشنوین، حساب کنین… بابا منم آدمم.

به در و دیوار می زنی همیشه
هیچ کسی هیچ وقتی تو رُ ندیده
اِنقَده دیده نشدی که هر بار
کار تو به سر و صدا کشیده

اگه کنار تو بیان می بینن
که طفلکی اصَن زیاده خواه نیس
یه آدمه فقط محبت می خواد
دنبال هیچی جز یه جون پناه نیس

توقع زیادیَم نداری
فقط یه جای دنج قدِ یه آغوش
اونم فقط یه وقتا واسه اینکه
حس نکنی بازم شدی فراموش

اینکه باید داد بزنی دیده شی
هیچ ارزشی برای تو نداره
مثه اینه که روز اولِ سال
بهار بیاد داد بزنه: بهاره…

تموم جیغ و دادت هارت و پورته
فقط یه کم توجه لازم داری
یه کم محبت یه کمی نوازش
تا شب رو بالشت تا صُب نباری…

#مهدی_دمیزاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

164