ترانه عاشقانه

حسی ندارم

"حسی ندارم " توو این روزا به اون جایی رسیدم که تووی فکرمم حتی نیومد دارم حس میکنم حسی ندارم حالا این زندگی خوب باشه یا بد ! توو این روزا به اون جایی رسیدم که میبینم به جایی نرسیدم تو میخواستی چشاتو روم ببندی خودم پلکاتو روی هم کشیدم سکوت کردی سکوت کردم همیشه بدون واژه ای صحبت میکردیم میگفتی عشق من یه جای دیگست میسوختم وقتی میدیدم که سردیم سکوت کردی و من حرفامو خوردم ولی بازم ازت دلخور نبودم تو ماله مردمی اما عزیزم من هیچوقت ماله مردم خور نبودم!!! چی میشد که منم غریبه بودم میدونم که غریبه ها رو میخوای میدونی که نگات دنیای من بود؟! چشاتو بستی و دنیامو میخوای ! توو این روزا واسه آرامش من دیگه قرصا اصن تاثیر ندارن ولی قرصای اعصابو همیشه خودم آروم کردم کم نیارن ! #محمد_قربانپور

“حسی ندارم ”

توو این روزا به اون جایی رسیدم
که تووی فکرمم حتی نیومد
دارم حس میکنم حسی ندارم
حالا این زندگی خوب باشه یا بد !

توو این روزا به اون جایی رسیدم
که میبینم به جایی نرسیدم
تو میخواستی چشاتو روم ببندی
خودم پلکاتو روی هم کشیدم

سکوت کردی سکوت کردم همیشه
بدون واژه ای صحبت میکردیم
میگفتی عشق من یه جای دیگست
میسوختم وقتی میدیدم که سردیم

سکوت کردی و من حرفامو خوردم
ولی بازم ازت دلخور نبودم
تو ماله مردمی اما عزیزم
من هیچوقت ماله مردم خور نبودم!!!

چی میشد که منم غریبه بودم
میدونم که غریبه ها رو میخوای
میدونی که نگات دنیای من بود؟!
چشاتو بستی و دنیامو میخوای !

توو این روزا واسه آرامش من
دیگه قرصا اصن تاثیر ندارن
ولی قرصای اعصابو همیشه
خودم آروم کردم کم نیارن !

#محمد_قربانپور

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111040کپی شد!
497
۱
۱