عشق اول

گفتَمِش ای عشقِ اول
پیشِ چِشمِ من نمون

نذار از قلبِ شکسته
دوباره جاری شه خون

خُنَکِ هر نَفَسم
دائم به سمتِ تو دَوید

دلِ نرمم تو سینه
فقط واسه تو می تپید

آفتابِ نگاهِ من
تو شهرِ تو طلوع می کرد

صحنهء آرامشو
حضورِ تو شروع می کرد

ولی ناگه آسمونِت
پُر شد از ابرِ سیاه

عشقِ با شکوهِ ما
آسون رسید به انتها

نمی دونم که کی بود، چی بود
تو رو ازم گرفت

دستتو کشیدیو
رَفتیو هِق هِقَم گرفت

ولی حالا اومدی
بِهم می گی پشیمونی

گیج و ویج موندم من اینجا
تویِ شهرِ حیرونی

یه دلم می گه بذار
برگرده شاید بمونه

دلِ دیگه ام اما آخ….
به این دلم که داغونه

یه دلم می گه بذار
برگرده شاید بمونه

دلِ دیگه ام اما آخ….
به این دلم که داغونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: