رنگ سال

رنگ سال

این ترانه در نظر سنجی اینستاگرامی دور اول پیج taraneh_nevisan رتبه اول را کسب نمود.

رنگ سال

همش خیره به عکستم بی قرار
به عکسی که قابش ترک خورده بود
دلم با خیالت نفس میکشید
ولی انگاری عکستم مرده بود

شبیه ت نبودم ولی قلب تو
واسه رد شدن راه باریکیه
کنار اومدم با دل سنگ تو
که ثابت کنم قلب تاریکیه

یه دستی زدم روی عکست ولی
تو عکسم منو بدجوری پس زدی
یه فندک زدم تا بسوزی بری
یهو با سکوتت به حرف اومدی

به حرف اومدی تا بگی بس کنم
ولی فک کنم خوش به حالت شده
همین رنگ زیبا به چهره ت میاد
که خاکستری رنگ سالت شده

بابک آرمانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: