همش خوابتُ می بینم

همش خوابتُ می بینم
همش توو فکرِ من جاتِ

یه دیوونه که بی وَقفه
تویِ فکرِ محالاتِ

تویِ نبودِ تو خستم
تویِ زندگی مَغلوبم

بزرگترین دروغ اینه
بگم که بی تو هم خوبم

همه دنیامُ فَتح کردی
با این فکرایی که دادی

یه زندونی شدم اینجا
بیا برام شو آزادی

بیا دوباره برگرد و
من و قابل بدون بازم

فقط بگو که کی خوبه
شَبیش خودم رو می سازم

مگه من تویِ این دنیا
بجز تو کسی رو دارم

که اینجوری شدی با من
آخه من که بی آزارم

عوض نشد تو این روزا
هنوزم واسه من چیزی

بیا داری با این دوری
نمک رو زخما می ریزی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110931کپی شد!
572
۲
۲