تهِ مرداد

تهِ مرداده و عکسِ
مصدق داره می سوزه!
داره این بار توو چشمای
گَوَزنا چشم می دوزه!

توو سانسِ آخر، این دفعه
گَوزنا کودتا کردن!
میونِ قلبِ آبادان
چه آتیشی به پا کردن!

هنوزم جای شاخاشون
رو بازوهای ما مونده!
هنوزم داغ اون روزا
یه آبادانو سوزونده

کی پشت پرده پنهونه
که ما دلشوره می گیریم
دَرو کی بست روی ما
که توی سینما گیریم؟!

هنوزم که نفهمیدیم
تقاصِ چیو پس دادیم
دل ما سینما رِکسه
پر از آتیش و فریادیم.

#مهدی_دمیزاده
#سینما_رکس
#آبادان
#مصدق
#کودتای۲۸مرداد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

213