ترانه

راه برفی

کدوم راه برفیه که گرم باشه؟ کدوم پرتگاه امنه واسه دویدن؟ عزیزم از این جاده ی نیمه کاره کیا رفتن اما به مقصد رسیدن؟
پریدم به سمت یخورده رهایی
پریدم‌ ولی پامو زنجیر کردی
ببین قدرتت کار دستت نداده؟
نگا کن…منو از خودت سیر کردی
قفس میشی تا اینجوری من بفهمم
ازت هیچ راه فراری ندارم
تو از من یه قلب ترک خورده میخوای
من از تو چنین انتظاری ندارم
کدوم راه برفیه که گرم باشه؟
کدوم پرتگاه امنه واسه دویدن؟
عزیزم از این جاده ی نیمه کاره
کیا رفتن اما به مقصد رسیدن؟
به آینده ی خوب فک کردم اما
غروب توی هر فصلی باشه…غروبه
ما دو تّا شبیهیم ولی پر تفاوت
مث فرق قطب شمال و جنوبه!
من اونم که معبود خاصی نداره
تو چشمات شعرای آیینی میگه
میدونم از این عشق، افسانه میخوای
ولی خب خودت داری میبینی دیگه…
قفس باور جالبی از خودت نیس
یبار وا کن این قفلو واسه همیشه
بیا و رها کردنو امتحان کن
بهت قول میدم که چیزی نمیشه…
حمیدرضا زرگران پور
https://www.academytaraneh.com/110825کپی شد!
742
۴
۲