صبوری

صبوری میکنم وقتی که نیستی...

صبوری میکنم وقتی که نیستی

ستایش میکنم عاشقییا تو

نمیدونی چه سخته بی تو دنیا

بدون سر میکنم هر لحظه با تو

چراغ عشق ما خاموش نمیشه

اگه حتی کنار من نباشی

میدونی زنده ام با خاطراتت

مگه میشه که از قلبم جدا شی

به جونم میخرم درد و غماتو

دلم میخواد چشات گریون نباشه

به جای تو بذار چشمام بباره

چشای خوشگلت ویرون نباشه

گمم ، خستم ولی عاشق ترینم

خدا با عاشقا رسمش همینه

اگه تقدیرمون بوده جدایی

بذار تلیخش رو قلب من بشینه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: