چشمای مغناطیسی

چشمای مغناطیسی

چشم دنیا به چشمای توعه تو و این چشمای مغناطیسی

چشم دنیا به چشمای توعه

تو و این چشمای مغناطیسی

چشم تو بس که خبرساز شده

پخش زنده میشه از بی بی سی

شاید از یه کهکشان دیگه

اومدی تا منو اشغال کنی

همه ی منجما هم میگن

اومدی منو خوش اقبال کنی

با تو اگزیستانسیالیسم رد شد

از وجود توعه هر چی هستم

تو مقدر شدی تا من باشم

با تو دنیارو گرفتم دستم

تو مثه یه مسلک بی عیبی

نوظهور ترینی اما کامل

تو یه نوری که مشخص کرده

چیه فرق بین حق و باطل

تا تو پلک میزنی توی تاریخ

حادثه های جدید رخ میده

نظریه هایی هست از چشمات

که به قلبم داره پاسخ میده

تو فرا تر از متا فیزیکی

تو سوپرنشنال ترینی بانو

تو یه برگزیده ای تو این عصر

که هنوز روی زمینی بانو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: