بی دختر!

الان نمی فهمن
مَردایِ بی دختر
که این یه فاجعه س
فردایِ بی دختر

بابای بی دختر
بابای ناقصه!
که دیگه قهرمان
نمی شه توو قصه!

لذتِ گفتنِ
یه “دُخمَلِ بابا!”
حتی شنیدنِ
این که: “بله بابا”

می مونه توو دلِ
مَردای بی فردا
هرگز نمی شْنوَن:
“منتظرم بابا”…

#مهدی_دمیزاده
#روز_دختر

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

235
۲