همیشه یکی هس

همیشه یکی هست که انگار خدا

اونُ آفریده تا تنها نشی

همیشه یکی هس که دلگرمته

همیشه یکی هس که دلگرمشی

یکی هس که تنها فقط با نگاش

می تونه تو رُ گاهی آروم کنه

که حتی خیال بدِ رفتنش

می تونه بهارُ زمستون کنه

همیشه یکی هس که با بودنش

دلت قرص و محکم میشه مث کوه

که وقتی که تنها میشی با خدا

واسه خنده هاش میکنی آرزو

هوای دلت وقتی بارونیه

یه چتره که میشه واست سرپناه

همون که تو روزای بد میکنی

واسه حالِ خوبِ دل اون دعا

یکی هس همیشه که بعد از خدا

دلت گرمِ اینه که همراهته

همونی که وقتی شبات ابریه

دلت روشنه اون هنوز ماهته

یکی هست همیشه که آرامشُ

میشه تو نگاهش تماشا کنی

همون که میتونی واسه دلخوشیش

غمایی که داری ُ حاشا کنی

یکی هست همیشه کنارت که از

خودت هم به تو گاهی نزدیک تره

که تنها واسه خاطر بودنش

می تونه دلت از خودش بگذره

همیشه یکی هست که انگار خدا

اونُ آفریده تو تنها نشی

همیشه یکی هس که دلتنگته

همیشه یکی هس که دلتنگشی

 

https://www.academytaraneh.com/110678کپی شد!
366
۲