رسم زمونه

عجب رسمی داره با ما زمون
یکی کپکش داره خروس میخونه
یکی دیگه دلش از غصه خونه
یکی از گشنگی دار میمیره
یکی از طعم غذاش ایراد میگیره
یکی پول داره و صد غصه داره
یکی بی پول . دلی پر خنده داره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11067کپی شد!
970
۱۴