عطر تو عطر مردونمه

عطر تو عطر مردونمه

###

هنوز جایِ دستات روی شونمـه
تـــب هُــــــرم چشمای تو با منه
میخوام بعد عمری بمیرم واست
که خورشید فقط سمت تو روشنه
.
اگه بـــوی خاصی میاد از تنــــم
که عطــــــرت هنوز عطرِ مردونمه
توو شهریوره ِفـــال چشمام بگو
یه دردهِ که سال ها توی جونمـــه
.
بهت تکیه کردم دیگه سخت نگیر
دوباره نگی از خودم دلخُـــــوره
هزار حرف ناگفته خوندم واست
خودت رو به راهی! دل مــــن پُره
.
توو سرمــــای تنهاییام یخ زدم
چقد دلخوشم دستامو ها کـــنی
میدونم که قلبت واسم جا نداشت
فقط مونده این دل رو تنها کنی

#داروش_شریفی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

378
۴