گریه نکن ایران من

گریه نکن ایران من نفس بکش اشک نریز

ای سربلند پایدار نومید نشو از این ستیز

تنپوش توقدتونیست تسلیم این پوشش نشو

قدخم نکن ایران من خسته ازاین کوشش نشو

لاشه ی خود را بتکان تارعنکبوت ها را بکن

پرپر زنان پروانه شوبرجان خود آتش بزن

قفل قفس رابشکن وبا آسمان هم خانه شو

خورشید شو شب را بکش غوغا کنان دیوانه شو

پوتین به پا بی دلهره مرد همین میدان بمان

ایران من دوباره با آهنگ من غزل بخوان

درفش کاویان بپا  کمان آرش را بگیر

برتخت جمشید تکیه کن ایران من هرگزنمیر

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی لیلا دارابی

من نوازنده ی این احساسم مینوازم که برقصد قلمم تا شبی واژه بروید شاید و شکوفا شود از ذهن پر از دقدقه ام چند خوشه شعر باران خورده من نه قانون نوشتن بلدم نه به وزن آگاهم هر زمان که قلب من میبارد عطر موسیقی احساسم ورقص قلمم قطعه ی ساده ی بودن مرا میسازند