صحنه سازی

بار سفر ببند

اما جایی نرو

با صحنه سازی هات

بازی بده منو

من درک می کنم

آشفته ای گلم

عشق تو حک شده

رو سردر دلم

حرفی نمی زنم

برگردی پیش من

آروم و سر به زیر

جون بسپاری و تن

غرق تو ام وتو

دلگیری از همه

مرز میون ما

یه کوله بار غمه

لبخند بزن که عشق

پا در میونی کرد

پایون بده به

روزای تلخ وسرد

با دلبرا نجنگ

عشق انفرادی نیس

حرف دلو بخون

از گونه های خیس

۹۷/۳/۱۵ تبسم آزادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: