شبیه تو

 

شبیه تــو شـدن کــاری نــداره

فقط باید یه کـم دیـوونه بــاشی

یه شب تا بی نهایت مهربـــونو

یه شب شیطون توی خونه باشی

 

شبیـه تو شـدن کـــاری نــداره

بـاید پنهون بشی تو خاطراتت

اگــه گــاهی نمیتـونی بخندی

فقط گـــریه بشــه راه نجاتت

 

شبیـه تو شـدن کــاری نــداره

بایـددریاـ،نه،! اقــیانوس باشی

یه جاهایی که تـاریکی زیاده

تو دست هرکسی فانوس باشی

 

شبیــه تو شـدن کــاری نــداره

سکوت مطلق وشب زنده داری

نپرس از کی شنیدم این یکی رو

خودم دیدم که اونشب بیقراری

 

شبـیه تو شدن اصلا مهم نیست

مـهم اینه که دنیـامون یکی شه

یـا اینکه مدتی بــاهم بمــــونیم

که شاید حس فردامون یکی شه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11044کپی شد!
803
۱۰