نگین پادشاهان

نگین پادشاهان

ای علی مرتضی ای نور حق
عشق از نام تو زیبا می شود
یک جهان دیوانه ی روی تو شد
قطره در دست تو دریا می شود

شاعران در وصف نامت مانده اند
حسن تو والاتر از این فرض هاست
هرکه نامت را شنید عاشق شده
عشق تو خارج ز دین و مرزهاست

خوش به حال یاس که هم صحبت
لحظه های بی قراری تو بود
خوش به حال چاه که کارش فقط
نیمه شب چشم انتظاری تو بود

کی شود تا بار دیگر در جهان
یک نفر همچون تویی آید پدید
ای نگین پادشاهان جهان
این زمین همسنگ تو دیگر ندید

#سمیه_مردانی
#نقد

https://www.academytaraneh.com/110437کپی شد!
520