ترانه: بگو باهامی

با تو خوبه حال من تعبیر هر لحظه ی من راه بیا پا به پای من بگو توی سختیا تکیه گامی

نفس هر لحظه ی من

با تو خوبه حال من

دست بده به دست من

بگو تا آخر این سفر باهامی

 

با تو بهشته راه من

چه خوبه سرنوشت من

هم قدم شو با دلم

بگو توی زندگی پا به پامی

 

با تو خوبه فال من

تعبیر هر لحظه ی من

راه بیا پا به پای من

بگو توی سختیا تکیه گامی

 

می خوام همه ی زندگیمو 

بریزم پای چشات

میخوام غرق بشم فقط

تو حال و احوال نگات

میخوام دنیامو بسازم

با طّره ی افشون موهات

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110426کپی شد!
255
۱