«باران»

آرمان رضایی زاده

باران ببار،باران ببار شادم بکن رسوای در بادم بکن مستان همه دیوانه ان دیوانه ی مستانه را...

باران ببار

باران ببار

شادم بکن

رسوای در بادم بکن

مستان همه دیوانه ان

دیوانه ی مستانه را

بنگر و آزادم بکن

شادم بکن

شادم بکن

باران تویی تحریک من

قهوه و فال نیک من

این تلخ را سر میکشم

تا جان شوی نزدیک من

باران تویی آئین من

آرامش و تسکین من

لطفی کن و زودتر ببار

تا من شوم آزاد ز تن

باران ببار

شادم بکن

رسوای در بادم بکن

مستان همه دیوانه ان

دیوانه ی مستانه را

بنگر و آزادم بکن

شادم بکن

شادم بکن

باران سلامی دیگر است

صبحی خروشان گوهر است

نازت کشم تا تر کنی

پیراهن یوسف پرست

باران تویی مأوای من

آرامش دردای من

ظلم است اگر پنهان شوی

هب وای من،هی وای من

باران ببار

باران ببار

شادم بکن

،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ممنونم از وقتی که میذارید و کارشناسی میفرمایید.??

 

https://www.academytaraneh.com/110395کپی شد!
456