انتظار

از وقتی رفتی خیلی بی تابم

تنها به عشق برگشت تو میخوابم

از وقتی رفتی خونه خیلی سوت و کوره

دستاتو میخوام چرا دستات ازم دوره

از وقتی رفتی  دیگه هیچوقت نخندیدم

هر وقت که خوابیدم توی خوابم تورو دیدم

 

برگرد ، کجایی برگرد، بی تو میمیرم  هر جایی برگرد

 

توی خیابون دارم تنهایی میرم

پیشم میایی دستاتو میگیرم

دستامو فشار میدی توی دستت

من میشم خیره توی چشمای  مستت

دارم راه میرم با تو توی اطراف  خونه

بارون میگیره و میباره دونه دونه

برمیگیردیمو میایم سمت خونه

اما نیستی  تو کجا رفتی دیوونه

چشامو باز میکنم اینا همه ش خوابه

بیا خودت ببین که دلم چه بی تابه

 

برگرد ، کجایی برگرد، بی نو میمیرم هرجایی برگرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: