بهت قول میدم

ترانه:بهت قول میدم

تا هر جا بری پا به پای توام تو روزای سخت تکیه گاه توام نمیذارم قلبت یه لحظه بلرزه بهت قول میدم همیشه کنار توام

منو موج موهات گرفته
دارم غرق دنیات میشم
توحرف میزنی روبه رومو
منم مات چشمات میشم

فقط با تو حالم خوشه
نباشی غمت قلبمو میکشه
تو بانوی هر لحظه از زندگیمی
نباشی چقد زندگیم ناخوشه

تا هر جا بری پا به پای تو ام
تو روزای سخت تکیه گاه تو ام
نمیذارم قلبت یه لحظه بلرزه
بهت قول میدم همیشه کنار توام

بده دست به دستم بگو با منی
بگو تا ابد پا به پای منی
بگو قول میدی همیشه باشی
کنارم باشی بی من جایی نری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110384کپی شد!
700
۲