مهم که نیس

کارگاه تصویر نویسی

ما روی باروت یا
رو بشکه ی نفتیم؟
اون وعده ها چی بود
ما تا کجا رفتیم؟
اینا مهم که نیس، هرچی بشه بازم فیلترشکن داریم!

حرف و قرارمون
نفتِ سَرِ سُفره س
هرجا بشینیم باز
نفت اون وَرِ سفره س!
اینا مهم که نیس، واسه عمو ترامپ فحش خَفن داریم!

یه عِده تا کمر
هر وعده توو سطلَن
هیچ کسی اونا رُ
نمی بینه اصلاً
اینا مهم که نیس، ما واسه زندگی خیلی کفن داریم!

یه عده چشماشون
مشکیِ نفتی شد
انگار نه انگاری
که سهم ما چی شد
اینا مهم که نیس، واسه ی شادیمون باز قَدِغن داریم!

اصلاً به ما بگید
اینجا مهم چیه؟
وقتی که زندگی
همیشه قسطیه!
اینا مهم که نیس، وقتی توو جمعمون ما خیلی من داریم!

https://www.academytaraneh.com/110371کپی شد!
149
۲
۱